~Turdeni~

 • Introducere despre sat

Satul Turdeni este situat în valea adâncă a pârâului Alba, în partea dreaptă a râului Nyiko, la altitudinea de550-580 m deasupra nivelului mării. Este mai dificil de ajuns în sat, fiind aşezat la vest de drumul judeţean 135, la circa 800 m. La aproximativ 1,5 km de teritoriul său intraviran, se află dealul Fiasmal, pe a cărei pante sud-vestice se pot observa grămezi formate prin alunecări de teren aşezate în rânduri. La est de Fiasmal se află culmea în formă de trunchi de con numit, Ebedlomal. Imaginaţia bogată a localnicilor a născut baladele legatede aceste forme naturale stranii. Astfel, grămezile de pământ ar fi stoguri blestemate de proprietarii lor avari, iar Ebedlomal ar fi fost loculde odihnă şi prânzit a zânelor din cetăţile apropiate. 

Satele vecine sunt: Tărceşti, Medişoru Mare şi Şimoneşti.

Este un sat străvechi, apare în scrierile papale din 1333,când are deja biserică proprie. Prima dovadă scrisă a satului datează din 1564 şi se află în matricola gimnaziului braşovean, undeeste notat numele Franciscus Sartor Thoratfalinus (Binder 1971, 209).

 • Date demografice

În sat trăiesc 115 persoane, dintre care 114 sunt maghiari şi unul şvab. În funcţie de împărţirea pe religii, sunt 102 unitarieni, 11 romano-catolici, unul reformat şi un evanghalist (recesământul din 2002).

 • Atracţii turistice

Biserica unitariană, construită între anii 1819-1823 pe locul vechii biserici medievale, este declarată monumentdin anul 1992. Unul dintre punctele deatrcţie ale bisericii este enormul candelabrul arcuit. Turnul bisericii cu două clopote , a fost construit în 1895. Unul a fost fabricat în 1834, iar celălalt în 1928. 

 • Cultura în sat

Şcoala religioasă a luat fiinţă în 1852 şi funcţionat până în 1899. Din cauza depopulării satului, şcoala a încetat să funcţioneze în 1991, dar în 1994 s-a reluat predarea în şcoală pentru 8 elevi.În prezent funcţionează clasele primare, iar elevii claselor V-VIII se duc la şcoala din Cobăteşti cu autobuzul şcolii.

Până în 1950 viaţa culturală a fost bogată în spectacole de teatru şi dansuri sub îndrumarea preoţilor şi învăţătorilor. Pe timpul iernii aveau loc reprezentaţii populare. Ansamblul de dansuri populare format din fete a fost vestit. Preotul Bencedi Ferenc a condus şi organizat corul bisericesc. Un rol important a avut Asociaţia pentru tineret David Ferenc, în cadrul căreia au avut loc prezentări. În prezent viaţa culturală este în decădere, din cauza depopulării satului. Printre tradiţiile existente sunt festivităţile cu ocazia recoltării viţei de vie.

 • Personalităţile satului
 • Halmágyi Sándor scriitor, publicist
 • Pap Mózes director de şcoală
 • Gombos Sámuel (1843-1918) preot, profesor
 • Dr. Boros György (1855-1941) cercetător, scriitor, episcop unitariantan
 • Boros Jenő (1894-1936) director de şcoală
 • Derzsi Károly (1849-19o5) preot unitarian, profesor
 • Rugonfalvi Kiss István istoric, profesor universitar
 • Legături de înfrăţire

Dioceza unitariană din Turdeni are legături de înfrăţire cu comunitatea unitariană din Ames, SUA.

 • Album foto

Poze vechi:

Poze noi: