~Ceheţel~

  • Introducere despre sat

Dealungul cursului superior al pârâului Konyha, pe ambele maluri ale pârâului, la înălţimea de 550-575 m deasupra nivelului mării este situat satil Ceheţel. Se poate ajunge prin Cobăteşti, pe drimul judeţean 135, apoi din Tărceşti pe drumul comunal 42 mergând 3,7 kilometri.

Primul înscris despre sat a fost anul 1481, inscripţionat pe clopotul bisericii, luat în primul război mondial. Atât numele satului cât şi al pârâului îşi au originea în legenda cetăţii Firtos: bucătăria principelui cetăţii se aflat lângă izvorul pârâului, astfel numindu-se „Konyha”. Mai jos de cetate, pe valea pârâului, trăiau servitorii principelui, de accea satul a s-a numit „Cselédfalva”. În anul 1566 este numită „Cheherdfalva”, apoi în registrul din 1567 este menţionat cu 17 porţi. Din anul 1602 satul apare sub numele Csehédfalva care cu timpul devine Ceheţel. Punctul cel mai înalt al ţinutuli deţinut de sat este Ijesztő-bűkk (773 m), de unde se alerta populaţia de venire duşmanilor.

  • Date demografice

Populaţia satului numără 146 locuitori, toţi de naţionalitate maghiară. Împărţind populaţia în funcţie de religie, aici trăiesc 138 unitarieni, 4 de religie reformată, 3 romano-catolici şi 1 de altă religie.(recesământul din 2002).

  • Atracţii turistice

Biserica unitariană se află în mijlocul satului, în Templomkert şi se înalţă între drumul principal şi pârâul Konyha. Biserica a fost construită folosind materiale din vechea biserică(în stil gotic), în anul 1823(anul încă se poate citi pe bolta bisericii). Din biserica veche s-a păstrat canatul uşii reprezentând stilul secolului al XV-lea, montându-se în intrarea turnului bisericii. Balconul din lemn al bisericii împodobit cu motive florale este din 1864, orga în stil rococo din 1841, iar cele două clopote din 1782 şi 1929. dealungul timpului, din cauza alunecării terenului, turnul bisericii s-a înclinat, fiind şi astăzi în accaşi poziţie, reprezentând principala atracţie a bisericii.

  • Cultura în sat

Procesele-verbale prima jumătate al secolului XVIII amintesc şi de scolastică. Cel din 1806 stabileşte că nu există şcoală şi îi mustră pentru aceasta. Din acastă cauză în 1813 se construieşte Casa de lectură. Nefiind nici un învăţător, activitatea didactică este condusă de preot. Din cauza prezenţei neregulate la şcoală, biserica încercă să-i determine părinţii să-şi trimită copiii la şcoală. După naţionalizarea şcolii, s-a sistat predarea pentru clasele gimnaziale. Elevii claselor V-VIII au trebuit să frecventeze şcoala din Tărceşti, apoi după sistarea predării şi acolo, şcoala din Cobăteşti. În prezent tot la şcoala din Cobăteşti trebuie să se ducă dar cu autobuzul şcolii.

Între cele două războaie mondiale activitatea culturală din sat a fost condusă de învăţătorul Pap Dániel. A predat cursuri de dans popular şi teatru. Între anii 1960-1970 a funcţionat şi o orchestră folclorică. Vechiul cămin cultural s-a construit în 1890, iar cel nou în 1977. În actualul cămin cultural există o bibiliotecă şi o sală de dans. Locuitorii respectă tradiţiile şi artele populare.

  • Personalităţile satului
  • Izsák Domokos poet popular
  • Gothárd János fost primar al Odorheiului.
  • Balázs Ferenc preot unitarian, familia sa fiind originară din sat.
  • Legături de înfrăţire

Dioceza unitariană înfrăţită cu cea din Ceheţel este dioceza din oraşul Kelowna, din Canada. Legătura dintre cele două comunităţi durează din 1990.

  • Album foto

Poze vechi:

Poze noi: