~Cădaciu Mic~

  • Introducere despre sat

Cele două sate (Cădaciu Mic şi Cădaciu Mare, pe numele vechi: Cădaciu de Sus şi Cădaciu de Jos) sunt situate pe valea Nicăului, în apropierea drumului naţional 134 A la altiudinea de 450 m deasupra nivelului mării. S-a format din satul- mamă Cădaciu Mare, din partea sa vestică, aşezată spre Şimoneşti. Satele învecine sunt: Cădaciu Mare la est, Turdeni la nord, Şimoneşti la sud. În apropierea satului se găsesc urmele cetăţii Kadics. 

Numele localităţii îşi are originea în numele Michael Akadáchi(1505), în documente mai târziu apare şi numele Petrus Semijen de Akadáchfalva. La luarea în evidenţă a comunelor ţinutului Odorhei, apare sub numele Chadachi. 

  • Date demografice

Populaţia satului are 70 de locuitori, toţi de origine mghiară. Dintre aceştia sunt 65 unitarieni, 4 reformaţi, şi un romano-catolic.(date din 2002).

  • Atracţii turistice

Istoria bisericii: înaintea reformaţiei, împreună cu Cădaciu Mare, a aparţinut de Nicoleni, unde se afla biserica din timpul Sfântului Ştefan. Mai târziu, va aparţine de Tărceşti, iar din 1718 devine dioceză de sine stătătore împreună cu Cădaciu Mare. Satul a avut biserică proprie, construită în anul 1812 pe malul râului Nicău.

În anul 1926 a fost închisă, apoi distrusă în anul 1969. Materialele de construcţie rămase au fost folosite la repararea bisericii din Cădaciul Mare, în anul 1971. După această dată, credincioşii din sat au mers la biserica din satul-soră, Cădaciu Mare, construită în anul 1837, având turnul din piatră neşlefuită, în stil medieval. Un punct de atracţie foarte interesant, este podul acoperit, construit în anul 1929.

  • Cultura în sat

Istoria şolii: şcoala religioasă din Cădaciu Mic (clasele primare) a luat fiinţă în anul 1718 şi a funcţionat până în 1948, când a fost naţionalizată. Din cauza numărului mic de copiii, în anul 2004, şi-a închis porţile. Elevii sunt nevoiţi să frecventeze şcoala din Cobăteşti. În trecut, a funcţionat în sat un grup de teatru care a organizat spectacole împreună cu dansuri populare. Biblioteca din sat a funcţipnat până în anul 1947, fiind centrul Asociaţiei Dávid Ferenc. În prezent, viaţa culturală a satului este foarte săracă, dar se fac încercări pentru îmbogăţirea acesteia: organizarea Zilelor Cădaciului cu reânvierii tradiţiei şi presa locală Kadácsi Keresztény Szó.

  • Personalităţile satului
  • Lőrinczi László preot, utazó, scriitor.
  • Legături de înfrăţire

Pe linie religioasă, dioceza înfrăţită a celor două sate surori Cădaciu Mare şi Cădaciu Mic este comunitatea unitariana universalista Norwell din S.U.A. Localitatea înfrăţită cu cele două sate este Palizeux din Elveţia.

  • Album foto

Poze vechi:

Poze noi: