~Tărceşti~

 • Introducere despre sat

Din centrul Cobăteştiului, la nord de biserica unitariană, drumul judeţesn 135 se îndreaptă spre valea pârâului Konyha. Mergând pe acest drum, după 2,5 km, la altitudinea de 490-500 m deasupra nivelului mării, se află satul Tărceşti. La nord de casa comunală se numeşte Felszeg, şi la sud de aceasta Alszeg. Teritoriul aparţinând satului este de 772,6 ha, fiind situat la nord de teritoriul său intraviran. Satele vecine sunt: Cobăceşti, Nicoleni, Ceheţel şi Turdeni.

Fiind un sat străvechi, apare în scrierile papale din 1333 sub numele Villa Tarca. Satul îşi are originea în baladele despre legenda cetăţii Firtos, potrivit căreia de aici erau aprovizionate gărzile principelui cetăţii (Orban Balazs). 

 • Date demografice

Populaţia satului numără 204 locuitori, toţi de naţionalitate maghiară. Dintre aceştia 192 sunt de religie unitariană, 10 de religie romano-catolică, unul reformat şi unul de altă religie (recesământul din 2002).

 • Atracţii turistice

Satul a avut biserică în stil gotic încă din secolul al XIV-lea, care a existat până în secolul al XIX-lea. În 1898 biserica a fost dărâmată, iar din materialele ei s-a construit actuala biserică unitariană. În partea sudică a bisericii şi la baza turnului, se pot vedea de sub tencuiala degradată, bucăţi de pietre. Acestea sunt probabil rămăşiţe ale sculpturilor din evul mediu, dar din păcate, părţile sculptate sunt orientate spre interior. Clopotniţa se găseşte în incinta bisericii, este din lemn şi a fost făcut în 1734 de către Palffy Gyorgy. În Tărceşti au existat şi două conace. Unul a apraţinut baronului Daniel Lajos, iar celălalt lui Palffy Gyorgy. Conacul Palffy era la est de biserica unitariană şi a fost dărâmată în timpul celui de al diolea război mondial. Ruinele conacului medieval se pot vedea şi astăzi.

Din punctde vedere turistic, mai este important că biserica declarată monument de la Inlaca este la 3 ore de mers din sat. Lacul de la Turdeni este aproape, existând posibilităţi atât pentru pescuit cît şi pentru scăldat. De pe culmile Fenes şi Avas se pot înălţa cu parapanta.

 • Cultura în sat

Şcoala a fost organizată între anii 1788-1789. După naţionalizarea şcolii, a funcţionat o şcoală cu şapte clase. Astăzi funcţionează doar şcoala elementară. Elevii dinclasele gimnaziale frecventează şcoala din Cobăceşti. De câţiva ani sunt transportaţi cu autobuzul şcolii împreună cu elevii din Ceheţel şi Turdeni.

Casa decultură a fost construită în 1939 şi a funcţionat şi o librărie ăn cadrul ei. Învăţătorii au organizat activităţile culturale din sat: grupuri de dansuri populare şi teatru. Organizaţia pentru tineret David Ferenc, a avut un cor condus de preotul Katona Jozsef. 

Festivităţile organizate cu ocazia recoltelor şi cele de rămas bun pentru soldaţi fac parte încă din tradiţia locală. Cu ajutorul tineretului şi al preoţilor, a reânviat tradiţia spectacolelor şi dansului cu ocazia carnavalului. La şcoală se sărbătoresc: Sfântul Nicolae, Crăciunul şi Ziua mamei.

 • Personalităţile satului
 • Pálffy Elek (1804-1857) judecător, ambasador, secretar de stat cu probleme financiare, orator
 • Pálffy Károly (1849-1906) cercetător, profesor
 • Pálffy János (-1857) politician, scriitor
 • Pálffy Mihály avocat, ziarist
 • Pálffy Aladár (1876-1918) scriitor
 • Simén Domokos (1836-1878) profesor unitarian de teologie
 • Benczédi Sándor senior(1912-1998) sculptor, profesor de colegiu
 • Legături de înfrăţire

Dioceza unitariană din Tărceşti păstreză legături de înfrăţire cu dioceza unitariană din Greenfield, statul Massachusets din SUA.

 • Album foto

Poze vechi:

Poze noi: