~Benţid~

 • Introducere despre sat

Caracteristici geografice: drumul spre Benţid trece prin Mihăileni şi înainte de podul pârâului Szalon se îndreaptă spre nord. Mergând pe drumul comunal 41, la 1,3 kilometri se află Benţidul de Jos, apoi la 1 kilometru spre nord se află Benţidul de Sus.

Benţidul de Jos sau Benţidul cu timpul s-a unit cu Mihăileni, iar în Benţidul deSus mai sunt doar 15 case. Teritoriul intravilan a celor doua sate este de doar 18 ha. Benţid este situat la înălţimea de 528-535 metri deasupra nivelului mării, iar Benţidul de Sus la 537-545 metri. Benţidul de Sus este satul strămoşesc, iar partea sa superioară se numeşte Kutifalú. Prima atestare documentară despre Benţid este din 1840, în registrul din 1567 era înregistrat cu 8 porţi. La nord-vest de sat s găseşte dealul Várhegy, pe care după spusele celor din sat, cândva a fost un monument. Din tradiţia locală reiese că aici a trăit ultimul proprietar a cetăţii Firtos, de la cine călugării au cumpărat castelul, folosindu-se de vicleşug. De atunci, cetatea s-a pierdut în negura timpului.

 • Date demografice

Populaţia din Benţid numără 153 de locuitori, toţi de naţionalitate maghiară.

În funcţie de religie, aici trăiesc 131 unitarieni, 15 romano-catolici, 3 de religie reformată, 2 de altă religie, şi 2 atei.(date din 2002).

 • Atracţii turistice

Biserica unitariană a fost construită între anii 1857-1860. Episcopul Kriza János a vizitat această biserică. Balconul bisericii s-a construi în 1879. Băncile sunt vopsite în albastru.Se poate vedea şi astăzi, stâlpul clopotului care are acoperişul din şindrilă. Deoarece n-a existat încă biserică, în evul mediu a aparţinut de Mihăileni.

Monumentul dedicat celor 24 eroi căzuţi în primul război mondial (1914-1918) este situat pe dealul de lângă biserica unitariană.

 • Cultura în sat

Şcoala parohială a fost înfiinţată în anul 1878. Învăţătorii din toate timpurile au condus şi activitatea culturală. Au organizat diverse activităţi culturale, ţinând numeroase prezentări în timpul anului. În timpul anului nou şi al carnavalului, au organizat şi festivităţi în Székkert.

În prezent, funcţionează numai şcoala primară cu un singur învăţător, iar clasele gimnaziale frecventează şcoala vecină din Cobăteşti.

 • Personalităţile satului
 • Benczédi Székely István: (a trăit în a doua jumătate a secolului XVI) scriior, călugăr franciscan.
 • Benczédi Gergely (1839-1906): profesor al gimnaziului unitarian.
 • Benczédi Pál (1883-1966): istoric şi traducător.
 • Ízsák Domokos: scriitor al satului, poet al ţărănimii.
 • Gyallay Pap Domokos: narator, redactor.
 • Vasas Samu (1927-): profesor, redactor.
 • Legături de înfrăţire

Începând din anul 1989, Benţid are legături de oraş-frate cu oraşul belgian Yttre. Cu comunitatea unitariană din Hanska, condusă de preoteasa dr. Sarah Oelberg, există relaţii de înfrăţire foarte strânse din anul 1995. Dr. Sarah Oelberg împreună cu soţul ei au vizitat de numeroase ori comunitatea unitariană din Benţid.

 • Album foto

Poze vechi:

Poze noi: