~Cădaciu Mare~

  • Introducere despre sat

Cele două sate-soră (Cădaciu Mic şi Cădaciu Mare, pe numele vechi Also- şi Felso- Kadacs) se află la altitudinea de 465 m deasupra nivelului mării, pe valea râului Nyiko, aproape de drumul judeţean 134 A. La est e învecinată cu Cobăteşti, la vest cu Cădaciul Mic şi Şimoneşti. În apropierea satului, se găsesc ruinele cetăţii Kadics.

Numele loclităţii îşi are originea în numele propriu Michael Akadachi, menţionat în 1505. mai târziu întâlnim numele propriu Petrus Semijen de Akadachfalva. În 1566, la luarea în evidenţă a comunelor apare în arhiva Odorheiului.

  • Date demografice

Populaţia satului are 150 de locuitori, dintre care 149 maghiari şi un român. Religia unitariană este predominantă (116 persoane), urmată de cea romano-catolică, reformată, ortodoxă, baptistă, şi alte religii.

  • Atracţii turistice

Înaintea reformaţiei, împreună cu Cădaciu Mic a aparţinut de Nicoleni şi de biserica din timpul Sfântului Ştefan. Ulterior va aparţine de Tărceşti. În 1718 va deveni de sine stătătoare împreună cu Cădaciu Mic. Biserica actuală a fost construită în 1837, pe locul vechii biserici în stil gotic din secolele XV-XVI. Turnul actual al bisericii, este în stil medieval din piatră nesculptată. Credincioşii din ambele sate vin la această biserică.

Un punct de atracţie important este podul acoperit deasupra râului Nyiko, construit în 1866.

  • Cultura în sat

Şcoala a fost înfiinţată în 1718, a funcţionat până în 1948 când a fost naţionalizată. În 2004, din cauza numărului scăzut de copii, a fost închisă. Elevii sunt nevoiţi să frecventeze, şcoala din Cobăteşti. În anii trecuţi în sat a existat un grup dramatic. În timpul anului au ţinut spectacole însoţite de dansuri populare. A existat în sat şi o bibliotecă, iar Asociaţia pentru tineret „David Ferenc” a funcţionat până în 1947.

În prezent sunt încercări de revitalizare a culturii, cum ar fi organizarea zilelor satului Cădaciu Mare în 2003 şi editarea presei locale „Kadácsi Keresztény Szó”.

  • Personalităţile satului
  • Gálfalvi Sándor - profesor, scriitor pedagog
  • Legături de înfrăţire

La nivelul diocezei unitariene, dioceza înfrăţită cu Cădaciu Mare şi Cădaciu Mic, este comunitatea universalistă unitariană Norwell, iar localitatea înfrăţită este Palizeux din Elveţia.

  • Album foto

Poze vechi:

Poze noi: