~Székelyszentmihály~

  • Bevezető a faluról

A falu a Nyikó és a Szalon-patak összefolyásánál fekszik a 134A megyei út mentén 49o-525 m tengerszint feletti magasságban. Határában több patak ömlik a Nyikóba: Gada-pataka, Szalon-pataka, Köves-patak. Dél-nyugatra tőle emelkedik a Rez-tető 932 m magasságban. A Köves-patak mentén kisebb iszapvulkánok buzognak jelezvén a metángázas vonulat közelségét. A Szalon-patakáról azt tartja a hagyomány, hogy a Firtos csúcs alatti hajdani vár szalonjából ered. A Fehérló mondája szerint a Nyikó menti lovag itt a Szalon-pataka mentén jött fel háztűznézőbe a várbeli tündérhez és ott is lelte halálát. A lova pedig még ma is „látszik” a Firtos déli oldalában. 

Szomszédos falvai: Bencéd, Kisfalud, Nyikómalomfalva, Sükő, Székelydobó, Vágás, Kobátfalva. 

Az 1333-as pápai dézsmajegyzék olyan önálló egyházmegyének említi, amelynek két lelkésze is van. A falut védőszentjéről Villa S. Michaelis-nak nevezték el (Orbán Balázs). A Székelyszentmihály nevet a 18.században kapta, hogy megkülönböztethető legyen az azonos hangzású falvaktól.

  • Demográfiai adatok

A lakosság létszáma 413 fő, mind magyarok. Vallási megoszlás szerint 367 unitárius, 27 római katolikus és 19 református él a faluban.(2oo2-es adatok)

  • Turisztikai látványosságok

Az unitárius templom a falu nyugati szegletében emelkedik. 1841-1851 között egy korábbi templom helyén épült, klasszicista stílusban. Az építkezésnél felhasználták a régi középkori templom anyagát. A templom torony alatti bejáratát két oldalt feliratos római oltárkő szegélyezi, mindkettő a IV. hispániai légió kötelékében az énlaki katonai táborban állomásozó tiszt fogadalmi oltára.

A szentmihályi vértanúk emlékoszlopa a Gyarmati-kertben a Hármashalom nevű helyen áll. 1848-as emlékoszlop, mely 4 szentmihályi ifjú emlékét őrzi.( Sebestyén József, Bedő Ferenc, Bántó Sándor és Barabás János) 1848 november 6-án gyilkolták le a császári kapitány jelenlétében az Ugron kúria udvarán.

Az Ugron-kastély Ugron János kastélya volt az országúttól jobbra a falu bejárata közelében. Ma orvosi rendelő.

  • Kultúra a faluban

Az egyházi iskolájukat a 19. század közepén létesítették. 1895-ben új iskolát építettek. Jelenleg I-IV osztályos iskola és óvoda működik 2 tanítónővel és 1 óvónővel. Az V-VIII osztályos gyermekek a szomszédos kobátfalvi iskolában tanulnak, ahova iskolabusz szállítja őket.

Már a század elején közismert kulturális élet folyt. Minden évben színdarabot adtak elő, volt egy 7o tagú dalárdájuk is. A színdarabokat Kádár Balázs tanította be, a dalárdát Ajtony József vezette. A ma is működő együttest 1977-től Mátyus Ilona tanítónő vezeti. Ugyanez a tanítónő a tanulók körében is alakít együttest, amellyel nagy sikerrel szerepel az évenként megrendezett Székelykeresztúr melletti „ Sóskuti Fesztiválon”. 1981-ben a zenekarral országos első díjat is nyertek. András Gyula furulyás többször nyert első díjat a különböző versenyeken. Megőrzött hagyomány a Szentmihály napi szüreti bál és a hajnalozás. A művelődési lehetőséget az egyház és az iskola keretében rendezett műsoros előadások, rendezvények jelentik. E keret bővülni látszik az alakulóban lévő Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet működésével.

  • A falu jeles szülöttei
  • Tarcsafalvi Albert (1856-1926) néptanító majd tanárigazgató.
  • Varga Dénes (1851-1938) pedagógiai író, unitárius gimnáziumi igazgató.
  • Testvérkapcsolatok

Székelyszentmihálynak testvérfalu kapcsolata nincsen, viszont az unitárius egyházközség 199o óta a Milford-i egyházközséggel gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn

  • Fotóalbum

Régen:

Most: