~Nagykede~

  • Bevezető a faluról

Rugonfalvától északra a Kedei –patak suvadásos völgyfőjében, szélvédett területen fekszik Kiskede ikerfalvaként. Rugonfalva felszegi része felől, a kedei patak völgyébe vezető 38-as községi úton közelíthető meg. Szomszédai: keleten Kiskede, északon Gagy, nyugaton Csekefalva, délen Rugonfalva. Az 500 m hosszú falu Felszegre és Alszegre tagolódik két utcával. A vízhiánnyal küzködő településtől keletre gázszondát mélyítettek az 1980-as évek elején. 

Neve régi magyar személynévből keletkezett. Ernst Wagner szerint először 1436-ban, Kedei János tordai főispán nevében fordult elő. 

  • Demográfiai adatok

Összesen 25 lakossal rendelkezik, ebből 24 magyar és 1 román ajkú. Vallási megoszlás szerint az unitáriusok vannak többségben (18 fő), őket követik a reformátusok (6 fő) és 1 ortodox vallású (2002 –és adatok).

  • Turisztikai látványosságok

Egyháztörténet: a középkorban tiszta katolikus falu a reformáció korában válik unitáriussá. A szintén többségébe unitáriussá lett Kiskedével együtt építettek a két falu közötti Templomdombra templomot. Így a két település egy egyházközséget alkot, amely 1816-ban nyerte el önállóságát Székelyszentmiklóssal szemben. 

Hiteles adatok szerint 1723-ban már létezet a templom, 1900–ban újraépítették fából, egyszerű, sima vonalú új reneszánsz modorban. Kék színben pompázó mennyezete fakazettás. Az 1828-ban vásárolt, kemény cserefából készült haranglábat a templom déli oldalára helyezték.

Az unitáriusok mellett élő reformátusok az 1800-as évek elején református templomot építettek fából, amit 1942-ben lebontottak. Később a falu közepén emelkedő kistornyos imaházban tartottak istentiszteletet. Az imaház megromlott állapota miatt ma családi háznál gyűlnek össze a hívek ünnepnapokon. A beszolgáló lelkész Jakab Imola Siménfalváról, a kis közösség gondnoka Benedekffy Albert 96 éves egyháztag volt.

  • Kultúra a faluban

Iskolatörténet: az első elemi iskolát 1820-ben létesítették Kiskedével közösen. Több éven át ebben az iskolában tanított Tiboldi István népköltészeti gyűjtő, író. Évről évre nagy gondot jelent újraindítani az összevont I-IV osztályt, tanulók hiányában. 

Nagykedében külön elemi iskola 1922-ben létesült a református egyház keretében. 1948 után mint állami iskola működött 1970-ig akkor tanulók hiányában megszűnt. Kiskede fogatta az okulni vágyókat. 

A faluban 1975-ig élénk kulturális élet folyt. A faluházat 1923-ban építették, ahol évente színdarabos bálokat, szabadtéri táncmulatságokat – majálist –rendeztek. A faluban volt könyvtár is, sajnos a könyvek legnagyobb része a második világháború alatt elveszett. Ma a nagyfokú elvándorlás miatt gyakorlatilag megszűnt a kulturális élet. 

  • A falu jeles szülöttei
  • Tiboldi István (1793-1880) tanító, népköltészeti gyűjtő, író.
  • Sándor Mózes (1839-1916) középiskolai tanár, tanfelügyelő.
  • Fekete István (1800-as évek) mérnök, barlangász, térkép készítő.
  • Benedekffy Sámuel (1915-?) lelkész, költő, újságíró.
  • Fotóalbum

Régen:

Most: