~Nagykadács~

  • Bevezető a faluról

A két kis ikerfalu (Nagykadács, Kiskadács, régi nevükön Felső-Kadács, Alsó-Kadács) egyikeként a Nyikó két oldalán fekszik 465 m magasságban a tengerszinttől. Keleten Kabátfalával határos, nyugaton Kiskadács és Siménfalva közvetlen szomszédságában található.

Határában Kadics várának nyomai találhatók.

A település nevének eredete személynévre vezethető vissza. Az első írásos adatok (1505) ugyanis megemlítettek egy bizonyos Michael Akadáchit, később Petrus Semijén de Akadáchfalva névalak szerepel. 1566-ban Udvarhelyszék községeinek összeírásakor Chadachi név alatt jelenik meg.

  • Demográfiai adatok

Az összlakosság 150 lelket számlál, ebből 149 magyar és egy román nemzetiségű. Vallási megoszlás szempontjából az unitáriusok vannak többségben (116 fő), őket követik a romai katolikusok, reformátusok, ortodoxok, baptisták és más vallásúak (2002-es adat). 

  • Turisztikai látványosságok

Egyháztörténet: A reformációt megelőző időszakban valószínű, hogy Kiskadáccsal együtt Székelyszentmiklóshoz, az ott épített Szent István korabeli templomhoz tartozott, a későbbiek során Tárcsafalva filiája. A szakadás 1718-ban történt, ekkor vált önálló egyházközséggé Kiskadáccsal együtt. A mai templom helyén eredetileg egy XV.-XVI.- századi késő gótikus templom állhatott, amit 1837-ben emeltek fel újra. A torony ma is középkori, építőanyaga faragatlan homokkő. A templomot a két Kadács hívei egyaránt használják.

Érdekes látnivaló még a falu fedeles hídja a Nyikó felett. 1866-ban épült. 

  • Kultúra a faluban

Iskolatörténet: Az egyházi iskola (elemi iskola) 1718-ban alakult, 1948-ig működött, amikor államosították. 2004-ben azonban gyermekhiányra hivatkozva bezárta kapuit. A gyermekek Kabátfalvára járnak okulni.

A múltban a faluban állandó jelleggel színjátszó csoport működött. Minden évben rendeztek előadásokat táncmulatsággal egybekötve. Népszínműveket is adtak elő. Rendelkeztek könyvtárral is és 1947-ig működött a „Dávid Ferenc Egylet” a kultúra mozgatórugójaként.

A jelenben azonban gyakorlatilag a kulturális élet a faluban megszűnt, bár történnek kezdeményezések ennek orvoslására. Ilyen például a hagyományteremtő szándékkal 2003-ban megrendezett „Kadácsi Napok” vagy a kis példányszámú és időszakos sajtókiadvány, a „Kadácsi Keresztény Szó”. 

  • A falu jeles szülöttei
  • Gálfalvi Sándor - pedagógia szakíró, tanár.
  • Testvérkapcsolatok

Egyházközösségi vonatkoztatásban Nagykadács és Kiskadács testvérgyülekezete az Amerikai Egyesült Államokban lévő Norvell unitárius-univerzális közösség, faluközösségi viszonylatban testvértelepülése Palizeux (Svájc). 

  • Fotóalbum

Régen:

Most: