~Kiskadács~

  • Bevezető a faluról

A két kis ikerfalu (Nagykadács – Kiskadács, régi nevükön Felső-Kadács, Alsó-Kadács) 450 m magasságban fekszik a Nyikó völgyében, a 134 A megyei út közelében. Nagykadács anyafaluból keletkezett, annak nyugati, Siménfalva felé eső részéből alakult ki. Szomszédai: keleten Nagykadács, északon Tordátfalva, nyugaton Siménfalva. 

Határában Kadics várának nyomai találhatók.

A település nevének eredete személynévre vezethető vissza. Az első írásos adatok (1505) ugyanis megemlítettek egy bizonyos Michael Akadáchit, később Petrus Semijén de Akadáchfalva névalak szerepel. 1566-ban Udvarhelyszék községeinek összeírásakor Chadachi név alatt jelenik meg. 

  • Demográfiai adatok

A faluban összesen 70 magyar ajkú él. Ebből 65 lélek unitárius, 4 református és egy római katolikus (2002-es adat).

  • Turisztikai látványosságok

Egyháztörténet: A reformációt megelőző időszakban valószínű, hogy Nagykadáccsal együtt Székelyszentmiklóshoz, az ott épített Szent István korabeli templomhoz tartozott, a későbbiek során Tárcsafalva filiája. A szakadás 1718-ban történt, ekkor vált önálló egyházközséggé Nagykadáccsal együtt.

Önálló unitárius temploma volt a falunak, amelyet 1812-ben építettek a Nyikó partjára. 1926-ban bezárták, majd 1969-ben lerombolták és anyagát 1971-ben a nagykadácsi templom javításánál használták fel. A hívek ezek után az ikerfalu templomába jártak, amit 1837-ben emeltek és aminek tornya ma is középkori, építőanyaga faragatlan homokkő. 

Érdekes látnivaló még a falu 1929-ben épült fedeles hídja.

  • Kultúra a faluban

Iskolatörténet: A kadácsi egyházi iskola (elemi iskola) 1718-ban alakult, 1948-ig működött, amikor államosították. 2004-ben azonban gyermekhiányra hivatkozva bezárta kapuit. A gyermekek Kobátfalvára járnak okulni.

A múltban a faluban állandó jelleggel színjátszó csoport működött. Minden évben rendeztek előadásokat táncmulatsággal egybekötve. Népszínműveket is adtak elő. Rendelkeztek könyvtárral is és 1947-ig működött a „Dávid Ferenc Egylet” a kultúra mozgatórugójaként.

A jelenben azonban gyakorlatilag a kulturális élet a faluban megszűnt, bár történnek kezdeményezések ennek orvoslására. Ilyen például a hagyományteremtő szándékkal 2003-ban megrendezett „Kadácsi Napok” vagy a kis példányszámú és időszakos sajtókiadvány, a „Kadácsi Keresztény Szó”. 

  • A falu jeles szülöttei
  • Lőrinczi László lelkész, utazó, író.
  • Testvérkapcsolatok

Egyházközösségi vonatkoztatásban Nagykadács és Kiskadács testvérgyülekezete az Amerikai Egyesült Államokban lévő Norvell unitárius-univerzális közösség, faluközösségi viszonylatban testvértelepülése Palizeux (Svájc). 

  • Fotóalbum

Régen:

Most: