~Bencéd~

 • Bevezető a faluról

Földrajzi jellemzők: Székelyszentmihályon a Szalon-patak hídja előtt északra lekanyarodva , a 41-es községi úton haladva 1,3 km-re fekszik Alsóbencéd, majd tőle 1 km-re északra Felsőbencéd . Alsóbencéd vagy Bencéd belterülete összenőtt Szentmihállyal , míg Felsőbencéd csupán 15 házból áll. A két falu belterülete alig 18 ha.

Bencéd 528-535 m magasságban fekszik, Felsőbencéd pedig 537-545 m magasságban. Ez az ősibb falu, melynek felső része a Kutifalu nevet viseli. 

Bencéd neve 1480 körül jelentkezett először az okiratokban , az 1567-es regestrum pedig 8 kapuval jegyezte .A falutól észak-nyugatra egy Várhegy nevű domb található, melyen az itt élők szerint valamikor műemlék állt. A szájhagyomány szerint itt élt a Firtos várának utolsó birtokosa , kitől csellel vették meg a szerzetesek az azóta a legendák homályába veszett várat.

 • Demográfiai adatok

A lakosság létszáma 153 fő, színmagyarok. Vallási megoszlás szerint 131 unitárius, 15 római katolikus, 3 református, 2 más vallású és 2 vallás nélküli él a faluban.(2002-es adatok) 

 • Turisztikai látványosságok

Unitárius temploma 1857-186o között épült. Kriza János püspök ezt a templomot látogatta meg. A karzat 1879-ben épült. A padok kék színűre vannak festve. A régi cserefa ágas ma is látható, a harangláb tetőzete zsindellyel fedett . A középkorban , mivel nem volt temploma , Székelyszentmihály leányegyházközsége.

Az 1914-1918-as háborúban elesettek emlékműve 24 halottal a templom közeli domboldalon található. 

 • Kultúra a faluban

Egyházi iskolájukat 1878-ban létesítették. A mindenkori tanítók kulturális tevékenységet is folytattak. Különböző kultúrcsoportokat szerveztek , évente több előadást is tartottak . Így szilveszterkor s a farsang idején , a „Székkertben” majálisokat is szerveztek .Jelenleg csak I-IV osztályos iskola működik a faluban egy tanítóval , az V-VIII osztályosok a szomszédos Kobátfalvára járnak. 

 • A falu jeles szülöttei
 • Benczédi Székely István (a 16-dik század első felében élt) író, ferencrendi szerzetes.
 • Benczédi Gergely (1839-19o6) unitárius főgimnáziumi tanár.
 • Benczédi Pál (1883-1966) bibliográfus, történész és műfordító.
 • Ízsák Domokos falusi író, parasztköltő.
 • Gyallay Pap Domokos elbeszélő, lapszerkesztő.
 • Vasas Samu (1927-) tanár, szerkesztő.
 • Testvérkapcsolatok

A falunak 1989 óta testvérfalu kapcsolata van Yttre nevű belgiumi településsel.

Az egyházközség 1995 óta nagyszerű testvéregyházi kapcsolatot tart a Hanska-i gyülekezettel, melynek lelkésznője dr. Sarah Oelberg . Férjével együtt többször meglátogatta a bencédi gyülekezetet. 

 • Fotóalbum

Régen:

Most: